Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

Dołącz do naszego zespołu!

Dołącz do naszego zespołu!

Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce jest instytucją kultury, która oferuje m.in. zwiedzanie wystawy stałej, wystaw czasowych oraz organizuje liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. 

Już dziś poszukujemy osoby, która w ramach umowy o pracę obejmie stanowisko:

Recepcjonista / recepcjonistka

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy na recepcji i obsłudze klienta,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność, wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • znajomości cech usług Centrum oraz funkcjonowania i zadań Centrum,
 • znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej,
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Charakterystyka pracy na stanowisku:

 • obsługa systemu rezerwacji,
 • obsługa systemu sprzedaży biletów (terminala płatniczego, kasy fiskalnej, programu do wystawiania faktur) oraz sporządzanie raportów sprzedażowych,
 • obsługa zwiedzających: wydawanie odbiorników audioguide i informowanie odwiedzających o zasadach zwiedzania,
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych i mailowych,
 • sprzedaż publikacji i pamiątek dostępnych w recepcji,
 • prowadzenie dokumentacji recepcyjnej,
 • przyjmowanie poczty i dbanie o prawidłowy przebieg dokumentów,
 • obsługa wydarzeń organizowanych przez Centrum.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę (docelowo na czas nieokreślony), 
 • przyjazne środowisko pracy w instytucji kultury, 
 • możliwość udziału w szkoleniach, 
 • pracę w wielojęzycznym zespole. 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

Do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć należy następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Na aplikacje czekamy do 30 czerwca 2024. Stanowisko możliwe jest do obsadzenia od 1 października 2024. Dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod numerem: +77 407 50 12. 

Pełna oferta znajduje się na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu.  

Przewiń do góry