Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

O Centrum

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

ul. Szpitalna 11
45-010 Opole 
Tel. + 48 77 407 50 12, +48 517 448 045

Misja

Rolą Centrum jest wspieranie zachowania historycznej i kulturowej tożsamości Niemców w Polsce, promowanie różnorodności kulturowej w zrozumieniu wartości europejskich, ale też międzykulturowego dialogu, jak i budowanie wzajemnego szacunku i akceptacji. Szczególnie ważnym odbiorcą treści jest młode pokolenie, dla którego poznanie własnej historii i dziedzictwa stanowi niezbędny czynnik kształtowania własnej tożsamości.

Zadania Centrum jako instytucji dziedzictwa kulturowego wykraczają więc daleko poza przekazywanie historii i kultury. W tym sensie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze pełni funkcję:

  • muzeum;
  • ośrodka historyczno-kulturalnego;
  • miejsca edukacji pozaszkolnej;
  • miejsca spotkań.
Projekt "Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia" - spotkanie z dr Michałem Matheją / Projekt "Zeitzeugen der Geschichte als Impuls für die junge Generation" - Treffen mit Dr. Michał Matheja

Wystawy

Głównym punktem Centrum jest wystawa stała „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”, dokumentująca i prezentująca historię i działalność społeczności niemieckiej na terenie dzisiejszej Polski. Prezentowane są także wystawy czasowe poświęcone wybranym wątkom dziedzictwa i kultury Niemców w Polsce i Europie oraz innych mniejszości.

Dokumentacja

Centrum dokumentuje bieżącą działalność mniejszości niemieckiej poprzez gromadzenie prasy mniejszościowej, artykułów na temat mniejszości niemieckiej, akt, dokumentów, zdjęć oraz prowadzenie ewidencji zasobów dostępnych w innych instytucjach.  Przygotowywane zbiory dostępne są na miejscu. 

Edukacja i kultura

Centrum oferuje różne formaty edukacyjne, kulturalne i mediacyjne z kontekstem wystawienniczym i bez, skierowane do różnych grup docelowych. Z myślą o najmłodszych na wystawie stałej pojawiła się specjalna ścieżka dziecięca wraz z kartami pracy „Edukacyjna wyprawa – śladami Niemców w Polsce”. Dzieci i młodzież mogą również wziąć udział w projektach i warsztatach, treścią opartych o naszą wystawę stałą. 

Dzięki różnorodnym typom projektów, jak m.in. „Mniejszości w dialogu. Cykl spotkań interkulturowych”, w Centrum powstaje platforma dialogu i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i religijnych w Polsce oraz Europie.

Spotkanie z Geraldem Gräfe / Ein Treffen mit Gerald Gräfe
Przewiń do góry