Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

Publikacje niemieckojęzyczne? – Zdecydowanie warto!

Dyskusja: „Niemieckojęzyczne publikacje mniejszości: w poczuciu misji czy z realnej potrzeby?” / Debatte: "Deutschsprachige Minderheitenpublikationen: aus Pflichtgefühl oder aus echtem Bedarf?"

Publikacje niemieckojęzyczne? – Zdecydowanie warto!

Celem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego corocznie 21 lutego, jest promowanie języka i zwrócenie uwagi na konieczność jego ochrony. Za pomocą różnorodnych działań podkreślana jest tego dnia wartość języka ojczystego, a zwłaszcza języków zanikających lub tych, którymi posługują się mniejszości. Jednym z podjętych działań była zorganizowana w siedzibie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce dyskusja: „Niemieckojęzyczne publikacje mniejszości: w poczuciu misji czy z realnej potrzeby?”

Do rozmowy zaproszeni zostali goście aktywni na rynku czytelniczym i księgarskim; specyfikę wydawnictw niemieckojęzycznych i dwujęzycznych przybliżył słuchaczom Lucjan Dzumla, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach którego działa księgarnia HAUSbooks; o odbiorze publikacji pośród czytelników natomiast opowiadał dr hab. Piotr Tarlinski – dyrektor Centralnej Biblioteki im. Josepha von Eichendorffa, wikariusz biskupi ds. Duszpasterstwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej.

Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania wydanych przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, inicjatora spotkania, publikacji naukowych. Była to m.in. monografia „Niepolskie opolskie” wraz z jej niemieckim przekładem „Fremd im eigenen Land” autorstwa obecnej na spotkaniu prof. Adriany Dawid oraz „Śląsk Opolski i jego tożsamość” dr Moniki Czok, która w wersji niemieckiej („Das Oppelner Schlesien. Die Region, ihre Bewohner und ihre Identität in wissenschaftlichen und publizistischen Diskursen”) dostępna jest na rynku księgarskim od 2020 roku, a w wersji polskiej ukazała się niedawno nakładem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

Podczas wydarzenia dyskutowano nie tylko o publikacjach naukowych, przeznaczonych dla wąskiej grupy specjalistów, ale też o wydawnictwach skierowanych do zwykłego czytelnika, czy najmłodszych odbiorców. Goście spotkania sięgnęli również do wspomnień i osobistych doświadczeń, w barwny sposób uwypuklając potrzebę przekazywania i pielęgnowania języka w kręgu rodzinnym i najbliższym otoczeniu.

Podkreślona została rola niemiecko- i dwujęzycznych publikacji o lokalnej tematyce nie tylko pośród członków mniejszości niemieckiej, ale również w coraz większym gronie osób niezwiązanych z tą społecznością, a zainteresowanych lokalną historią. Choć wydawanie w Polsce książek w języku niemieckim lub dwujęzycznych wydaje się być pracochłonne i czasem wręcz nieopłacalne, to goście spotkania byli zgodni, że ze względu na ich wartość jako nośnika kultury i tożsamości zdecydowanie warto podejmować te działania.

Dyskusję prowadzili Weronika Wiese, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki ds. Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce oraz dr Michał Matheja, prezes zarządu Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Więcej informacji na temat omawianych powyżej i innych publikacji naukowych znaleźć można na stronie internetowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej www.cbmn.pl. Bogatą ofertę publikacji niemiecko- i dwujęzycznych dla szerokiego grona odbiorców znaleźć można w księgarni internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej HAUSbooks pod adresem www.hausbooks.pl .

Zapowiedź: 

Z okazji Dnia języka ojczystego porozmawiają o niemieckojęzycznych publikacjach – Radio Doxa, 21.02.2024

Relacje z wydarzenia: 

Nośnik kultury i tożsamości – Wochenblatt.pl,  28.02.2024

Dyskusja na Dzień Języka Ojczystego – Heimat – Mała Ojczyzna, luty 2024 

Przewiń do góry