Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

„Wielowarstwowy kolaż” Marianny Roth

„Wielowarstwowy kolaż” Marianny Roth

Niewiele powstało prac traktujących o jednej z najbardziej mrocznych kart historii miasta – holokauście opolskich Żydów. Kilka, głównie opartych na listach wywozowych do obozów koncentracyjnych i innych materiałach, które zachowały się w opolskich archiwach, są źródłem wiedzy w głównej mierze dla specjalistów. Książka Pani Marianne Roth pt. „Intericate Collage” jest wyjątkowa, bo jest naoczną relacją świadka rozgrywających się wydarzeń.

Urodzona w 1920 roku, jako Marianne Freund, w napisanych wspomnieniach pokazuje krok po kroku, jak jej ukochane, przyjacielskie, zielone i prowincjonalnie senne miasto przekształca się w upiorne miejsce pod władzą niemieckich nazistów. Słowami p. Roth poznajemy późniejszy, dramatyczny efekt, jaki ta zmiana wywarła na losy jej rodziny. Skomplikowaną drogę prowadząca do ocalenia jej samej i jej brata oraz stratę rodziców w wyniku zagłady. Trudy pierwszych lat na emigracji i późniejszą integrację z nową ojczyzną. Publikacja będzie również nieocenionym wkładem do nauki o regionie, bo będzie pierwszym tego typu wydawnictwem. Ponadto, wydanie tej publikacji przyczyni się do promocji Opola, jako miejsca otwartego, tolerancyjnego oraz empatycznego.

Razem z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszamy serdecznie na spotkanie zapowiadające wydanie książki „Wielowarstwowy kolaż” Marianny Roth, 10. grudnia 2022 o godz. 15.00 do Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Mniejszości Niemieckiej w Opolu na ul. Szpitalną 11.

Spotkanie prowadzić będzie Pani Beata Kubica oraz Pan Gerhard Schiller, którzy tłumaczyli jak i opracowywali tekst książki.

Kontakt:
Beata Sordon managerka projektów
E-mail: beata.sordon@haus.pl
Tel. 77 407 9519

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Opole oraz Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Przewiń do góry