Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

Projekt edukacyjny: Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia

Projekt edukacyjny: Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia

W ramach spotkań przeprowadzane są warsztaty oraz spotkanie ze świadkiem historii w oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E Smołki w Opolu – w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Będą one prowadzone w oparciu o wystawę stałą „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”. 

Do projektu przyjmowane są grupy co najmniej 10-osobowe. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: b.glomb@cdwbp.opole.pl lub telefonicznie: +48 77 407 50 12.

Uczestnicy w ramach spotkania otrzymają słodki poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, natomiast dodatkowo grupy uczestniczące w spotkaniach mogą we własnym zakresie, w formie płatnej, skorzystać ze zwiedzania wystawy stałej Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce (po wcześniejszym ustaleniu).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Terminy warsztatów będą ustalane indywidualnie, a ich realizacja nie może przekroczyć listopada 2023.

Zadanie ma na celu rozwijanie aspektu edukacji wielokulturowej oraz wzmocnienie tożsamości członków mniejszości niemieckiej. Uczestnicy poszerzą wiedzę o dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu. Młode pokolenie będzie miało okazję usłyszeć historię z ust starszych od siebie świadków.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – MSWiA) w ramach „Zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego” za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

Przewiń do góry