Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

Rada Programowa

Rafał Bartek

Polityk, samorządowiec oraz działacz mniejszości niemieckiej. Od 2005 roku członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 2015 roku przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a od 2018 roku przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. W 2022 roku wybrany na przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalno-Społecznych w Polsce.

Bernard Gaida ​

Samorządowiec, działacz mniejszości niemieckiej, przedsiębiorca. W latach 2009-2022 przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalno-Społecznych w Polsce. W 2015 roku powołany w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 2016 roku przewodniczący grupy roboczej mniejszości niemieckich (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten – AGDM). Ponadto od 2022 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Federalistycznej Unii Europejskich Narodowości (Federal Union of European Nationalities – FUEN).

Waldemar Gielzok​

Tłumacz, znawca kultury i historii obecnego i dawnego obszaru niemieckojęzycznego. 
Od 2013 roku prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego.

Zbigniew Kubalańca​

Samorządowiec, urzędnik i politolog. W latach 2010-2018 radny miasta Opola. Od 2018 roku wicemarszałek województwa opolskiego odpowiedzialny m.in. za sport, turystykę, społeczeństwo informacyjne i dialog.

prof. dr hab. Mirosław Lenart​

Profesor nauk humanistycznych, historyk literatury i teolog. Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych. W latach 2012-2023 dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu.

Krzysztof Ogiolda​

Dziennikarz i publicysta związany wiele lat z Nową Trybuną Opolską, a obecnie pracujący dla wydawnictwa Silesiana. Zajmuje się tematyką mniejszości niemieckiej oraz relacjami polsko-niemieckimi.

prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk o Polityce
 i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Jej główne zainteresowania badawcze
to niemcoznawstwo, stosunki polsko-niemieckie oraz stosunki międzynarodowe.

Michał Schlueter​

Działacz mniejszości niemieckiej z Olsztyna. Od 2018 roku członek zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce; od 2022 roku wiceprzewodniczący tej organizacji. Od 2011 roku członek Rady Fundacji Rozwoju Śląska.

Przewiń do góry