Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

Regulamin Centrum

Zwiedzanie wystaw

 1. Prezentowane w Centrum wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Przed wejściem na wystawę należy zakupić bilet. Aktualny cennik znajduje się w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum TUTAJ
 3. Ostatnie wejście możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Centrum.
 4. Dzieci poniżej 16 roku życia oraz grupy szkolne mogą przebywać w Centrum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Za szkody poczynione przez osoby niepełnoletnie odpowiada ich opiekun.
 5. Centrum zapewnia osobie niepełnosprawnej na jej życzenie asystę pracownika podczas zwiedzania. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć pies przewodnik. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się istnieje możliwość skorzystania z windy.
 6. Zachęcamy do pozostawienia odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w szafkach lub/i na wieszakach znajdujących się na parterze, przed wejściem na wystawę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Podczas zwiedzania prosimy:

 • wyłączyć dźwięki w telefonach komórkowych;
 • zachować ciszę i spokój;
 • nie spożywać posiłków i nie pić napojów na terenie wystaw;
 • nie dotykać oznaczonych eksponatów;
 • zachować ogólne zasady bezpieczeństwa.

Na terenie Centrum zabrania się:

 • palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spożywania napojów alkoholowych;
 • wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, zakłócającym porządek zwiedzania, a także naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • wnoszenia do Centrum przedmiotów niebezpiecznych;
 • wprowadzania zwierząt.

Fotografowanie, filmowanie

 1. W Centrum możliwe jest fotografowanie i filmowanie wnętrz oraz zbiorów eksponowanych na wystawach: bez użycia dodatkowego oświetlenia oraz bez statywu, tylko do użytku prywatnego.
 2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 3. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w obrębie ekspozycji.
 4. Zgodę na fotografowanie i filmowanie komercyjne należy uzyskać u kierownika obiektu w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

 1. Centrum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu.
 2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i/lub zaleceń pracowników.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.
Przewiń do góry